Ορθοδοντικό και Παιδοδοντικό Ιατρείο
Σοφίας Βλάχου και Αντώνη Παπακωστόπουλου
Βιογραφικά γιατρών
Ορθοδοντική
Παιδοδοντία
Φωτογραφίες
Διάφορα
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Σοφία Βλάχου
Αντώνης Παπακωστόπουλος
Αντώνης Παπακωστόπουλος

Ορθοδοντικός

Πανεπιστημίου Μπέργεν, Νορβηγίας (1990)

Μετεκπαιδευτής στο Πανεπιστήμιο 'Ωρχους, Δανίας (1987)

Χειρούργος Οδοντίατρος Πανεπιστημίου Αθήνας (1984)

Υπότροφος Συμβουλίου της Ευρώπης (1988-1989)

Υπότροφος Πανεπιστημίου Αθήνας (1983-1984)

Χειρούργος-Οδοντίατρος στο Πολεμικό Ναυτικό (1984-1986)

 

 

Μέλος:    -Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος

                 -Εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Έρευνας και Μελέτης

                 -American Association of Othodontists

                 -European Orthodontic Society

 

                 -World Federation of Orthodontists

                  -Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

                -Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

 Συνεχής συμμετοχή στά συνέδρια και σεμινάρια των επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

                  

   Βιογραφικά γιατρών
Ορθοδοντική
Παιδοδοντία
Φωτογραφίες
Διάφορα
Συνδέσεις
Επικοινωνία