Ορθοδοντικό και Παιδοδοντικό Ιατρείο
Σοφίας Βλάχου και Αντώνη Παπακωστόπουλου
Βιογραφικά γιατρών
Ορθοδοντική
Παιδοδοντία
Φωτογραφίες
Διάφορα
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Σοφία Βλάχου
Αντώνης Παπακωστόπουλος
Σοφία Βλάχου

Παιδοδοντiατρος,

Πανεπιστημίου Μπέργκεν ,Νορβηγίας (1990)

Χειρούργος-Οδοντίατρος, Πανεπιστημίου Αθήνας (1984)

Υπότροφος ΝΑΤΟ και Συμβουλίου της Ευρώπης (1988-1990)

Υπότροφος Ιδρύματος Παπαδάκη, Πανεπ. Αθήνας (1983-1984)

Μέλος: -Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας

           -Ευρωπαϊκής Παιδοδοντικής Ακαδημίας

           -Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

           -Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Συμμετέχει σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια για τη διαρκεί της εκπαίδευση σε νέες θεραπευτικές τεχνικές  και μεθόδους.    Βιογραφικά γιατρών
Ορθοδοντική
Παιδοδοντία
Φωτογραφίες
Διάφορα
Συνδέσεις
Επικοινωνία